كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
نکات مهم در تغذيه سالمندان ...... يكشنبه 92/2/22
تسريع زوال عملکردهاي مغز در اثر کم شنوايي در سالمندان ...... يكشنبه 92/2/22
تامين آرامش روحي ضروري نياز سالمندان ...... يكشنبه 92/2/22
زوال عقلي سالمندان در اثرمصرف زياد نشاسته وقند ...... يكشنبه 92/2/22
ورزش در شب ممنوع!مخصوصا براي سالمندان ...... يكشنبه 92/2/22
سلامتي سالمندان با30دقيقه ورزش روزانه ...... يكشنبه 92/2/22
سالمندي و کمک وسايل حرکتي مفيد ...... دوشنبه 90/12/22
طوفان سالمندي درراه است ...... شنبه 90/2/3
بررسي مشکلات روابط جنسي سالمندان ...... شنبه 89/7/10
نقش سويا در توانمندي سازي سالمندان ...... شنبه 89/7/10
روانشناسي کامل دوران سالمندي ...... شنبه 89/7/10
طرح توانمندسازي سالمندان ...... جمعه 89/7/9
سالمندان وانواع خدمات توانبخشي ...... جمعه 89/7/9
هشدارهاي پزشکي براي سالمندان ...... جمعه 89/7/9
بررسي علل پيري زودرس جوانان ...... جمعه 89/7/9
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها